نام واحد : خودروالکترونیک آذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-ج صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-ج صنعتی غرب شهرک صنعتی فنآوری خودروپ 76و113
 • تلفن واحد : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علی سلطانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فن آوری قطعات خودرو

نام محصول : داشبوردالکترونیکی

 • سریال مجوز : 1129449
 • شماره مجوز : 30838
 • تاریخ مجوز : 23/07/1386
 • کد محصول : 34301124
 • شرح محصول : مجموعه داشبورد
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%