نام واحد : آذرآشناآب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- ائل...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- ائل گلی انتهای کوی فردوس پاشاژکویتی جنب غذاخوری
 • تلفن واحد : ****384جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احد با حجب خوشنودی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژمدلهای آموزشی

 • سریال مجوز : 1130545
 • شماره مجوز : 45940
 • تاریخ مجوز : 02/12/1385
 • کد محصول : 36991413
 • شرح محصول : مدل اموزشی ازمایشگاهی
 • ظرفیت : 150 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%