نام واحد : دید سبز

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : روبروی گمرک...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی گمرک نبش بانک تجارت 16 متری صنعت دست راست واحد 6
 • تلفن واحد : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : تقی هززاد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی

 • سریال مجوز : 1202552
 • شماره مجوز : 10829
 • تاریخ مجوز : 18/11/1376
 • کد محصول : 33111510
 • شرح محصول : تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی
 • ظرفیت : 30 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%