نام واحد : محی الدین بهزاد

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : جاده سلماس...
 • تلفن شرکت : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده سلماس کوچه چی چست پشت ارد سفید
 • تلفن واحد : ****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محی الدین بهزاد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دندان مصنوعی

 • سریال مجوز : 1204901
 • شماره مجوز : 31086
 • تاریخ مجوز : 01/08/1389
 • کد محصول : 33111728
 • شرح محصول : دندان مصنوعی
 • ظرفیت : 30,000 دست
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%