نام واحد : بتا دندان

 • استان : منطقه آزاد ماکو
 • شهر : فاز یک
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *********046جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی صفرزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماکو

نام محصول : دندان مصنوعی

 • سریال مجوز : 1206787
 • شماره مجوز : 16299
 • تاریخ مجوز : 07/05/1385
 • کد محصول : 33111728
 • شرح محصول : دندان مصنوعی
 • ظرفیت : 840,000 دست
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%