نام واحد : آترا ارتوپد ارومیه

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه
 • تلفن واحد : ****434جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاطمه میزانی اسکویی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه دو

نام محصول : پیچ وپلاک ارتوپدیپیچ-پلاک

 • سریال مجوز : 1210330
 • شماره مجوز : 51976
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 33111731
 • شرح محصول : پیچ وپلاک ارتوپدی [کاشتنی های غیرفعال ارتوپدی]
 • ظرفیت : 33,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%