نام واحد : تعاونی و تولیدی سورتینگ مرکبات غدیر قائم

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رمضانعلی منصوری قرا
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبد میوه

 • سریال مجوز : 3025554
 • شماره مجوز : 701/29809
 • تاریخ مجوز : 28/09/1388
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%