نام واحد : پدیده شیمی قرن

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان گاندی-...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اشتهارد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد مهدی جاودان خرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صابون با عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 234689/1/100
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 2424412322
 • شرح محصول : صابون با عصاره گیاهی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%