نام واحد : سید محسن بهشتی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مه ولات
 • نشانی شرکت : بلوار حکیم...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محسن بهشتی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کربن فعال

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 1596691/120
 • تاریخ مجوز : 05/08/1395
 • کد محصول : 2429412563
 • شرح محصول : کربن فعال
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%