نام واحد : امید برش

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شیرازخیابان نوآوران خ صنعت جنوبی ab2
 • تلفن واحد : ******774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی پاک فطرت
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : مخازن پالایشگاهی

 • سریال مجوز : 2413235
 • شماره مجوز : 36697
 • تاریخ مجوز : 02/10/1385
 • کد محصول : 28121112
 • شرح محصول : مخازن پالایشگاهی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%