نام واحد : سیرجان گستر

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محمد حسینی ژیدآبادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان2

نام محصول : روغن فرآیند لاستیک (تصفیه اول)

 • سریال مجوز : 200200000000
 • شماره مجوز : 84245
 • تاریخ مجوز : 15/12/1391
 • کد محصول : 2320512334
 • شرح محصول : روغن فرآیند لاستیک (تصفیه اول)
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%