نام واحد : شیده آرا گل

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خ 15 خرداد....
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیر دهقان یوسف
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محلول پاک کننده لاک ناخن

 • سریال مجوز : 200200000000
 • شماره مجوز : 100/61599
 • تاریخ مجوز : 20/06/1391
 • کد محصول : 24241476
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 120
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%