نام واحد : رسول جاسمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز 2راهی...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول جاسمی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت آشپز خانه ام دی اف

 • سریال مجوز : 2413635
 • شماره مجوز : 10394
 • تاریخ مجوز : 09/04/1384
 • کد محصول : 25201135
 • شرح محصول : کابینت فایبرگلاس
 • ظرفیت : 1,300 متر
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%