نام واحد : فولاد مهر سخت

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز جاده...
 • تلفن شرکت : ****481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز جاده بوشهر کیلومتر 4 جاده کوهمره سرخی
 • تلفن واحد : ****481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسن مهر افشان
 • تلفن مدیر : ******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : الکترودجوشکاری

 • سریال مجوز : 2413805
 • شماره مجوز : 41217
 • تاریخ مجوز : 12/09/1388
 • کد محصول : 28931285
 • شرح محصول : الکترودجوشکاری
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت الات برنده-ابزاردستی ویراق الات عمومی(2893)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%