نام واحد : علیرضا آزادی

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : لار روستای...
 • تلفن شرکت : *******781جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لار روستای کور ده
 • تلفن واحد : *********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا آزادی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بشکه فلزی

 • سریال مجوز : 2413835
 • شماره مجوز : 16745
 • تاریخ مجوز : 31/05/1384
 • کد محصول : 28991241
 • شرح محصول : بشکه فلزی
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%