نام واحد : هلیا فرایند رازی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : اصفهان-میدان...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز سوم،بلوار توسعه ،خیابان پژوهش،فرعی اول سمت راست
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدعلی بهشتی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : مواد شیمیایی ضد خوردگی مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی

 • سریال مجوز : 200201000000
 • شماره مجوز : 1335803/13543
 • تاریخ مجوز : 28/02/1395
 • کد محصول : 2429412472
 • شرح محصول : مواد شیمیایی ضد خوردگی مورد استفاده در صنعت حفاری، نفت و گاز، پتروشیمی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%