نام واحد : علی سید احمدی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : ابتدای...
 • تلفن شرکت : ****631جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیرازخروجی کارخانه سیمان
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی سید احمدی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دکوراسیون

 • سریال مجوز : 2414661
 • شماره مجوز : 6658
 • تاریخ مجوز : 23/02/1387
 • کد محصول : 20291160
 • شرح محصول : تزئینات چوبی دکوراسیون
 • ظرفیت : 2,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%