نام واحد : مجید کشکولی حقیقی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز باهنر...
 • تلفن شرکت : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک بزرگ صنعتی میدان اول فرعی اول
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید کشکولی حقیقی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : ساخت انواع قطعات فلزی

 • سریال مجوز : 2414974
 • شماره مجوز : 39097
 • تاریخ مجوز : 17/09/1387
 • کد محصول : 28921150
 • شرح محصول : سایر عملیات صنعتی روی فلزات
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%