نام واحد : اندیشه فارابی اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خ کاوه خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت خ کاوه 4 پ 574
 • تلفن واحد : ***312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد طوقی عشقی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : واگینااسپکلوم مخصوص زنان

 • سریال مجوز : 1307303
 • شماره مجوز : 32761
 • تاریخ مجوز : 21/10/1389
 • کد محصول : 33111459
 • شرح محصول : واگینااسپکلوم مخصوص زنان
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%