نام واحد : شیراز چلیک

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : شیراز بلوار...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مرودشت شهرک صنعتی فتح آباد بلوک 8/9/10
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی بصراوی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مرودشت

نام محصول : انواع بشکه های فلزی

 • سریال مجوز : 2415070
 • شماره مجوز : 6482
 • تاریخ مجوز : 20/02/1388
 • کد محصول : 28991241
 • شرح محصول : بشکه فلزی
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%