نام واحد : مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهر صنعتی کاوه)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی علی زاده عثماوندانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسید سولفوریک

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 2776
 • تاریخ مجوز : 31/01/1395
 • کد محصول : 2411412469
 • شرح محصول : اسید سولفوریک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%