نام واحد : پارس آزمای طب

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : پونک انتهای...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نظرآباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود صحرائی راد
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع ژل های بهداشتی و آرایشی

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 100/72803
 • تاریخ مجوز : 19/11/1391
 • کد محصول : 2424312379
 • شرح محصول : انواع ژل های بهداشتی و آرایشی
 • ظرفیت : 220 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%