نام واحد : کهندل نظری

 • استان : فارس
 • شهر : زرین دشت
 • نشانی شرکت : زرین دشت شهر...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرین دشت شهر پیر
 • تلفن واحد : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کهندل نظری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت آشپز خانه

 • سریال مجوز : 2415291
 • شماره مجوز : 14015
 • تاریخ مجوز : 24/04/1385
 • کد محصول : 28991316
 • شرح محصول : کابینت فلزی
 • ظرفیت : 400 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%