نام واحد : سبز محصول داتیس

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : فلکه دوم...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی کوثر،خیابان اول شرقی،واحد آ یک
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد عباداللهی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حشره کش خانگی سمی

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 277619/1/100
 • تاریخ مجوز : 23/04/1395
 • کد محصول : 2421412323
 • شرح محصول : حشره کش خانگی سمی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف(2421)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%