نام واحد : حسین گرمنجانی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز بلوار محراب خیابان نارون کوچه اخر روبروی کانال 65 متری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین گرمنجانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مخازن هوائی

 • سریال مجوز : 2415858
 • شماره مجوز : 3195
 • تاریخ مجوز : 30/01/1388
 • کد محصول : 28121110
 • شرح محصول : انواع مخازن ثابت-تانکروکانتینرهای فلزی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%