نام واحد : مجتمع صنایع زیست فن آوری درین

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : خیابان امیر...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3/1 جاده کاشان -خنب و در عمق 500 متری جنوب محور مذکور
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید سالمی آرانی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ویال تزریقی بوتولوتوکسین

 • سریال مجوز : 200203000000
 • شماره مجوز : 1329882/38625
 • تاریخ مجوز : 02/06/1395
 • کد محصول : 2423514324
 • شرح محصول : ویال تزریقی بوتولوتوکسین
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%