نام واحد : مهندسی پیمان صنعت اسپادانا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ مصلی ک ش...
 • تلفن شرکت : ****663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ مصلی ک ش مرادی پ 20
 • تلفن واحد : ****663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا کی یگانه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنترل دور الکتروموتور

 • سریال مجوز : 1307637
 • شماره مجوز : 9811
 • تاریخ مجوز : 03/10/1379
 • کد محصول : 33121419
 • شرح محصول : کنترل دور الکتروموتور
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%