نام واحد : بازرگانی ارمغان صدر شرق

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سالاریه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا انتظاری ملکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسپری داشبورد

 • سریال مجوز : 200204000000
 • شماره مجوز : 85975
 • تاریخ مجوز : 07/09/1395
 • کد محصول : 2424412511
 • شرح محصول : اسپری داشبورد
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%