نام واحد : جاودان صنعت پارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز معالی...
 • تلفن شرکت : ***********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز - خ کار آفرین نبش خ 112
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهرام تدین
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : قطعات صنعتی به روش ماشینکاری

 • سریال مجوز : 2417098
 • شماره مجوز : 55134
 • تاریخ مجوز : 09/12/1389
 • کد محصول : 28921157
 • شرح محصول : ماشین کاری فلزات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%