نام واحد : منصورشاهسونی

 • استان : فارس
 • شهر : استهبان
 • نشانی شرکت : استهبان
 • تلفن شرکت : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بخش رونیزروستای مبارک آبادخیر
 • تلفن واحد : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصورشاهسونی
 • تلفن مدیر : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه

 • سریال مجوز : 2417115
 • شماره مجوز : 14337
 • تاریخ مجوز : 06/04/1386
 • کد محصول : 28111137
 • شرح محصول : تیرچه فلزی
 • ظرفیت : 30,000 متر
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%