نام واحد : صنایع پارس سوله سازی آریا

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : ****830جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : ****830جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد هاشم زیمران
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ورق برشکاری شده

 • سریال مجوز : 2417125
 • شماره مجوز : 35776
 • تاریخ مجوز : 09/08/1388
 • کد محصول : 27201217
 • شرح محصول : ورق برشکاری شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%