نام واحد : محمد خیاط زاده

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز-خیابان...
 • تلفن شرکت : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد خیاط زاده
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اکسیژن طبی

 • سریال مجوز : 200204000000
 • شماره مجوز : 51502-06
 • تاریخ مجوز : 16/12/1394
 • کد محصول : 2411412330
 • شرح محصول : اکسیژن طبی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%