نام واحد : یقطین صنعت شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز عادل...
 • تلفن شرکت : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز - فلکه 3 - خ کوشش جنوبی خ 123
 • تلفن واحد : ******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدمحمدهادی یقطین
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : انواع لولا فلزی

 • سریال مجوز : 2417648
 • شماره مجوز : 9212
 • تاریخ مجوز : 26/02/1389
 • کد محصول : 28931412
 • شرح محصول : انواع لولا
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت الات برنده-ابزاردستی ویراق الات عمومی(2893)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%