نام واحد : سبزدشت سیدان اسماعیل و محمد جواد سجادیان

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : شیراز بلوار...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد جواد سجادیان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لاک زنی فلزات

 • سریال مجوز : 2418185
 • شماره مجوز : 23589
 • تاریخ مجوز : 25/05/1390
 • کد محصول : 28921161
 • شرح محصول : لاک زنی فلزات
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%