نام واحد : شرکت اهورا در شیراز تغییر نام از ملیحه شریفی خوب

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز -شهرک صنعتی بزرگ - خیابان نوآوران - بلوار شفا -
 • تلفن واحد : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : درب فلزی ظروف شیشه ای

 • سریال مجوز : 2418235
 • شماره مجوز : 33969
 • تاریخ مجوز : 28/07/1390
 • کد محصول : 28991249
 • شرح محصول : درب فلزی ظروف فلزی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%