نام واحد : تعاونی چندمنظوره بندر

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : بندرانزلی -...
 • تلفن شرکت : *******181جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب اله ابولیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت (سفیدرود)

نام محصول : اکسیژن طبی

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 26/62316
 • تاریخ مجوز : 10/12/1395
 • کد محصول : 2411412330
 • شرح محصول : اکسیژن طبی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%