نام واحد : ارگ شیمی پارسا

 • استان : بوشهر
 • شهر : عسلویه
 • نشانی شرکت : زعفرانیه،...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 2 صنایع پتروشیمی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اصغر سنگلجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : متانول

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 11914527
 • تاریخ مجوز : 21/05/1392
 • کد محصول : 2411512583
 • شرح محصول : متانول
 • ظرفیت : 1,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%