نام واحد : اسداله سیامک خشائی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار مدرس خ محراب خ نارون ک 6 کارگاه سوم سمت چپ
 • تلفن واحد : ****721جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسداله سیامک خشایی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات فلزی

 • سریال مجوز : 2418766
 • شماره مجوز : 23068
 • تاریخ مجوز : 04/06/1387
 • کد محصول : 28921150
 • شرح محصول : سایر عملیات صنعتی روی فلزات
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%