نام واحد : سیمین الیاف یزد

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی -...
 • تلفن شرکت : ******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد سراج
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهریز

نام محصول : نخ فیلامنتی پلی استر نیمه آرایش یافته با فرآیند بچ (از چیپس یا گرانول)

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 37444
 • تاریخ مجوز : 23/07/1392
 • کد محصول : 2430512337
 • شرح محصول : نخ فیلامنتی پلی استر نیمه آرایش یافته با فرآیند بچ (از چیپس یا گرانول)
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : تولید الیاف مصنوعی(2430)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%