نام واحد : توسعه معادن سرب و روی مهدی اباد

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : میدان امام...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی سریشم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدجاوید میرصانع
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اکسید روی

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 8886
 • تاریخ مجوز : 21/02/1392
 • کد محصول : 2411512513
 • شرح محصول : اکسید روی
 • ظرفیت : 17,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%