نام واحد : کریم- مجید و محمد محب اشیاء

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار بعثت...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیرازشهرک بزرگ صنعتی میدان کوشش خ کوشش جنوبی خ 125
 • تلفن واحد : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کریم محب اشیا
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : انواع بست و اتصالات فلزی

 • سریال مجوز : 2419041
 • شماره مجوز : 25904
 • تاریخ مجوز : 10/06/1388
 • کد محصول : 28931453
 • شرح محصول : بست واتصالات فلزی
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت الات برنده-ابزاردستی ویراق الات عمومی(2893)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%