نام واحد : نبی اله رحیمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شهر جدید صدرا...
 • تلفن شرکت : ****640جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز
 • تلفن واحد : ****640جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نبی اله رحیمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسکلت فلزی

 • سریال مجوز : 2419099
 • شماره مجوز : 15517
 • تاریخ مجوز : 25/02/1391
 • کد محصول : 28111111
 • شرح محصول : اسکلت فلزی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%