نام واحد : تولیدی صنعتی فرازمهراصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : چهارباغ خواجو...
 • تلفن شرکت : ****221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه انتهای خ7 ف 3
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود محمودیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : یونیت دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 1308048
 • شماره مجوز : 24101
 • تاریخ مجوز : 02/09/1383
 • کد محصول : 33111911
 • شرح محصول : یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%