نام واحد : آنا کیمیا منگنز

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : خیابان فردوسی...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 35 جاده زنجان -تبریز،-کیلومتر 4 جاده ماهنشان- کیلومتر 2جاده مهرآباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا هدایتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سولفات منگنز

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 118/18964
 • تاریخ مجوز : 24/07/1395
 • کد محصول : 2411512384
 • شرح محصول : سولفات منگنز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%