نام واحد : محمدیوسف کنجی

نام محصول : میز تحریر فلزی

 • سریال مجوز : 2500257
 • شماره مجوز : 6431
 • تاریخ مجوز : 06/04/1383
 • کد محصول : 36101214
 • شرح محصول : میز تحریر فلزی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%