نام واحد : عبدالله شریفپور

نام محصول : قفسه فلزی

 • سریال مجوز : 2500616
 • شماره مجوز : 9278
 • تاریخ مجوز : 14/11/1375
 • کد محصول : 36101212
 • شرح محصول : قفسه فلزی
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%