نام واحد : سینا آریا تکتاز

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد اباصلتی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی

 • سریال مجوز : 200207000000
 • شماره مجوز : 1466818/120
 • تاریخ مجوز : 17/02/1394
 • کد محصول : 2424312364
 • شرح محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%