نام واحد : رادیاتورسازی آلومین مکمل شماره 7043مورخ 28/4/78

 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج همدان شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پیرانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی

 • سریال مجوز : 2500680
 • شماره مجوز : 1615
 • تاریخ مجوز : 14/02/1373
 • کد محصول : 28121140
 • شرح محصول : انواع رادیاتورهای حرارت مرکزی
 • ظرفیت : 45,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%