نام واحد : معروفی - محمد و حسین و صالحی - کیهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : تهران خ مطهری...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه ف 1 خ 10 ب20 پ14
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : معروفی - محمد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : سیستم تولید خلاء

 • سریال مجوز : 1309710
 • شماره مجوز : 4995
 • تاریخ مجوز : 26/08/1380
 • کد محصول : 33111627
 • شرح محصول : سیستم تولید خلاء
 • ظرفیت : 12 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%