نام واحد : هاشمی خوزانی - غلامرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : داران بلوار...
 • تلفن شرکت : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک گلپایگان خ 30 متری چهارم خ5ج کارگاه پلی اتیلن گلپا
 • تلفن واحد : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا هاشمی خوزانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گلپایگان

نام محصول : کمد بایگانی

 • سریال مجوز : 1311477
 • شماره مجوز : 25353
 • تاریخ مجوز : 14/08/1384
 • کد محصول : 33111638
 • شرح محصول : کمد بایگانی
 • ظرفیت : 400 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%